Friday, March 26, 2010julit jalana kya asta..
premat padana kya asta..
tu samor alasa ki suchat nahi..
doyae mitatat ani radu thambat nahi..

No comments: